හැඳුනුම්පතේ අවසන් අංක නීතිය අනුගමනය නොකළ පුද්ගලයින් 99 ක් අත්අඩංගුවට

ඊයේ (18) දින ජාතික හැඳුනුම්පතේ අවසන් අංක නීතිය අනුගමනය නොකළ පුද්ගලයින් 99 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගත් බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ ප්‍රකාශ කළා. ඊයේ (18) ජාතික හැඳුනුම්පතේ අවසන් අංක නීතිය අනුව ගමන් කිරීමේ හැකියාව තිබුණේ ඉරට්ටේ අංක හිමි පුද්ගලයන්ටයි. අද (19) බැහැරට යාමේ හැකියාව ලැබෙන්නේ ඔත්තේ අංක හිමි පුද්ගලයන්ටයි.

Related posts

Leave a Comment