තවත් කොරෝනා ආසාදිතයන් 1,516 ක් සුවය ලබයි

තවත් කොරෝනා ආසාදිතයන් 1,516 ක් පූර්ණ සුවය ලබා ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරනවා. ඒ අනුව කොරෝනා ආසාදිතව සුවය ලැබූ සංඛ්‍යාව 121,145 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

Related posts

Leave a Comment