මොරටුවේ කොරෝනා එන්නත ලබා දුන්නේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේදයට – නගරාධිපති

මොරටුව මහ නගර සභාවේ නගරාධිපති සමන්ලාල් ප්‍රනාන්දු පවසන්නේ මොරටුව නගරසභා බල ප්‍රදේශයේ කෝවිඩ් එන්නත් ලබාගැනීම සඳහා පැමිණි පිරිසට තුන්ඩුවක් නිකුත් කළේ පැමිණි පිරිසට සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව එන්නත ලබා ගැනීම සඳහා බව ඔහු කියා සිටී. ඊයේ දිනයේ වෙබ් අඩවි කිහිපයක් වාර්තා කර තිබුණේ මොරටුව නගරසභා බල ප්‍රදේශයේ කෝවිඩ් එන්නත් ලබාදීම සඳහා නගරාධිපතිවරයා විසින් ලබාදුන් තුන්ඩුවක් අනුව සිදු වූ බවයි. මේ සම්බන්ධයෙන් එසැණ ඔහුගෙන් කළ විමසීමකදී මෙම අදහස් පළ කර අතර ඔහු එහිදී ප්‍රකාශ කළේ කොවිඩ් එන්නත ලබා දුන්නේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේදයක් යටතේ බවයි. ඒ අනුව ලබාදෙන එන්නත් ප්‍රමාණය දැනුවත් කළ බවත් ඒ අනුව එන්නත ලබාගැනීම සඳහා පැමිණි පිරිසට නියමානුකූල ආකාරයෙන් එය ලබා ගැනීම සඳහා කටයුතු සූදානම් කළ බවද ඔහු ප්‍රකාශ කළා. නගර සභාව් බලධාරියා ලෙස එය තමාගේ වගකීම බව ඔහු වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළා.

Related posts

Leave a Comment