ඊයෙ කොරෝනා මරණ 36ක්!

ඊයේ (19) දිනයේ කොරෝනා මරණ 36ක් වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකය කිවේදනය කරයි.

ඒ සමග මෙරට කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 1051ක් දක්වා ඉහළ යයි.

දිනක් තුල වාර්තා වූ වැඩිම කොරෝනා මරණ ගණන මෙයයි.

Related posts

Leave a Comment