විශ්වවිද්‍යාලවලට අයදුම්පත් කැඳවීම හෙට සිට ඇරඹේ

විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව පවසන්නේ 2020 / 2021 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා විශ්වවිද්‍යාලවලට සිසුන් බඳවා ගැනීමේ අයදුම්පත් කැඳවීම හෙට (21) සිට ආරම්භ කරන බවයි. පසුගිය වසරේ අපොස උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිට ප්‍රතිඵල නිකුත් කළ සිසුන්ගේ අයදුම්පත් අන්තර්ජාලය හරහා ද විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව වෙත යොමු කළ යුතු බව එහි සභාපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා කියා සිටියේය. ලබන ජූනි මස 11 වැනිදා දක්වා ඊට අදාළ අයදුම්පත් යොමු කළ හැකි බවද ඒ මහතා කියා සිටියේය. ඒ මහතා වැඩි දුරටත් දන්වා සිටියේ මෙවර ප්‍රතිඵලවලට අදාළව සිසුන් විසින් සකස් කළ අයදුම්පත්‍රයේ ඡායා පිටපතක් ගෙන සහතික කොට විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසමෙහි apply2020@UGC.ac.lk විද්යුත් ලිපිනයට යොමු කරන ලෙසයි.

Related posts

Leave a Comment