පනතට විරුද්ධ නෑ, හැබැයි ව්‍යවස්ථාවට අනුකූල නම් විතරයි – හර්ෂ ද සිල්වා

කොළඹ දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රී ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී ඊයේ (19) ප්‍රකාශ කළේ රටේ ඉදිරි සංවර්ධනය වෙනුවෙන් අවස්ථාවක් දෙමින් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුව ක්‍රියාත්මක වන්නේ නම් කොළඹ වරාය නගර ආර්ථික කොමිෂන් සභා පනත් කෙටුම්පතට විරුද්ධ නොවන බවයි. අද වන විට රටේ පවතින තත්ත්වය අනුව ආදායම් නොමැති තත්ත්වයක සිර වී සිටින බව පෙන්වා දුන් ඒ මහතා රට දියුණු කිරීම සඳහා සරල සේවා නිෂ්පාදනය වෙනුවට සංකීර්ණ භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරමින් වැඩි පඩි ලැබෙන සේවා නිර්මාණය කළ යුතු බවද ඒ වෙනුවෙන් අන්තර්ජාතිකව සම්බන්ධවීම අවශ්‍ය වන බවද පෙන්වා දුන්නේය.

කොළඹ වරාය නගර ආර්ථික කොමිෂන් සභා පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් වූ විවාදයට එක් වෙමින් ඒ මහතා මේ බව සඳහන් කළේය. අන්තර්ජාතිකව සම්බන්ධ වීම වෙනුවෙන් හැකියාව, තාක්ෂණය අතින් රට දියුණු කළ යුතු බවත් කොළඹ වරාය නගරය හරහා රටේ ජනතාවට සෙතක් සැලසිය යුතු වන අතර, විශේෂ ආර්ථික කලාප සම්බන්ධයෙන් අපේ අවධානය යොමු කළ යුතු බවත් එහිදී වැඩි දුරටත් අදහස් පළ කරමින් ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතා පෙන්වා දුන්නේය.

Related posts

Leave a Comment