වරාය නගර කෙටුම්පතේ සංශෝධන යෝජනා කල් තියා දෙන්න – අනුර කුමාර

ජාතික ජන බලවේගයේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී ඊයේ (19) ඉල්ලීමක් කලේ කොළඹ වරාය නගර කොමිෂන් සභා පනත් කෙටුම්පතට අදාළව රජය ඉදිරිපත් කර ඇති සංශෝධන යෝජනා කල්තියා ලබා දීමට කටයුතු කරන ලෙසයි. නව සංශෝධන රැසක් එකතු කිරීමට ඇති හෙයින් ඉදිරියට එන්නේ අලුත්ම පනතක් නිසා අපට මේ සංශෝධන කල්තියා දැන ගැනීමට අයිතියක් තිබෙන බවද දිසානායක මහතා එහිදී ප්‍රකාශ කළ අතර, එම සංශෝධන සියලු මන්ත්‍රීවරුන්ට අදම දෙන්නැයිද ඉල්ලීමක් කර සිටියේය.

Related posts

Leave a Comment