හුස්ම ගැනීමේ අපහසුතා හා කොවිඩ් රෝග ලක්ෂණ ඇත්නම් වහාම වෛද්‍යවරයෙකු හමුවන්න – යුද හමුදාපති

හුස්ම ගැනීමේ සංකූලතා සහ කොවිඩ් -19 රෝග ලක්ෂණ ඇති බවට සැකකෙ‍රෙන අවුරුදු 55 ට වැඩි  අය වහාම වෛද්‍යවරයෙකු හමුවීමට හෝ ළඟම ඇති රෝහලකට යන ලෙස යුද හමුදාපති ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා ඉල්ලා සිටී.

Related posts

Leave a Comment