මහජන දේපළ මුදල් වලට පැවරීමේ නීතිය සම්මත කළා – අනුර කුමාර

ජාතික ජනබලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක මහතා ඊයේ (20) පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසුවේ මහජනයාගේ දේපළ මහජනයාගේ ධනය තමන්ට යටින් ලැබෙන මුදල් කුට්ටි මත පවරා දීම සඳහා මේ නීතිය සම්මත කරන බවයි. නීතිපතිවරයා විසින් අධිකරණයට කියා සිටියේ අති බහුතරයක් ශ්‍රී ලාංකිකයන් විය යුතු බව යැයි කියා සිටි ඒ මහතා සාමාජිකයන් හත් දෙනකුගෙන් හතර දෙනෙක් ශ්‍රී ලාංකිකයන් සහ තුන්දෙනෙක් විදේශිකයන් වන බවත් සභාපතිවරයා ඇතුළු මේ හතර දෙනා පූර්ණ ශ්‍රී ලාංකිකයන් වන බවට සහ ද්විත්ව පුරවැසියන් නොවන බවට තියෙන සහතිකය කුමක් දැයි ප්‍රශ්න කර සිටියේය.

Related posts

Leave a Comment