බැඩ්මින්ටන් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ට Online ශාරීරික යෝග්‍යතා වැඩසටහනක්

වසංගත තත්ත්වය අතරතුරදි සිය ශාරීරික යෝග්‍යතා ක්‍රියාකාරකම් අඛණ්ඩව පවත්වා ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා බැඩ්මින්ටන් ආයතනය අන්තර්ජාලය ඔස්සේ යෝග්‍යතා වැඩසටහනක් ආරම්භ කර තිබේ. ජාතික පුහුණුකරුවන් විසින් මෙහෙයවනු ලබන මේ වැඩසටහන ‘Keep Shuttle Fit’ නමින් හඳුන්වනු ලබන අතර, ඒ සඳහා ජාතික බැඩ්මින්ටන් සංචිතයේ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් 28 දෙනෙක් සහ අභියෝගතා සංචිතයේ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවෝ් රැසක් එක්වී සිටිති. පුහුණු මධ්‍යස්ථානවලදී දෛනික පුහුණුවීම් වෙනුවට සිය නිවෙසේ සිට පුහුණුකරුවන්ගේ අධීක්ෂණය යටතේ මේ අන්තර්ජාල ශාරීරික යෝග්‍යතා වැඩසටහනට සම්බන්ධවීමට ඔවුන්ට අවස්ථාව ලැබී ඇත.

ජාතික සංචිතයේ සහ අභියෝගතා සංචිතයේ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් හැරුණු විට අම්බලන්ගොඩ සහ මහනුවර ජාතික සංචිතවල ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ටද මෙම ‘Keep Shuttle Fit’ වැඩසටහනට එක් විය හැකි අතර, සෑම සති අන්තයකදීම උදෑසන පැය තුනක කාලයක් පුරා වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කෙරේ. ජාතික කනිෂ්ඨ බැඩ්මින්ටන් සංචිතයේ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ටද මේ සඳහා සහභාගි විය හැකිය. ශ්‍රී ලංකා බැඩ්මින්ටන් ආයතනය පවසන්නේ කොඩිඩ් වසංගතයේ ව්‍යාප්තිය මත රජය විසින් පනවනු ලැබූ සංචරණ සීමා හේතුවෙන් පුහුණු මධ්‍යස්ථානවලදී දෛනික පුහුණුවීම්වලට සහභාගි වීමට නොහැකි ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ට මෙම වැඩසටහන සිය ශාරීරික යෝග්‍යතාව පවත්වාගැනීමට ඉවහල් වනු ඇති බවටයි.

Related posts

Leave a Comment