සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ඉදිරිපිට සෞඛ්‍ය සේවකයන් විරෝධතාවයක


සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ඉදිරිපිට අද (23) දහවල් පැවති විරෝධතාවක් හේතුවෙන් නොසන්සුන් තත්ත්වයක් ඇතිවී තිබේ.

විරෝධතා කරුවන් පා ගමනකින් පැමිණි ඒකාබද්ධ සෞඛ්‍ය සේවා සංගමයේ සේවකයින් බලහත්කාරයෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශ පරිශ්‍රයට ඇතුළුවීමත් සමග මෙම උණුසුම් තත්ත්වය හටගත් බවය.

ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල්කර ගනිමින් සෞඛ්‍ය සේවකයින් මෙම විරෝධතාව ආරම්භ කළ අතර සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා හමුවී සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීමට අවස්ථාවක් ලබාදෙන ලෙස විරෝධතාකරුවන් ඉල්ලා ඇත

Related posts

Leave a Comment