ඊයේ වැඩිම ආසාදිතයින් වාර්ථා වූ ප්‍රදේශය මෙන්න!

ඊයේ (20) දිනයේ මෙරටින් කොවිඩ් ආසාදිතයන් 3443 ක් වාර්තා විය මෙම කොවිඩ් ආසාදිතයන් අතරින් වැඩිම පිරිසක් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වන අතර එම පිරිස 822 ක් වන බව කොවිඩ් වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය නිවේදනය කරයි  මීට අමතරව කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 674 ක් ද කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 287 ක් ද වාර්තා වී ඇත සෙසු ආසාදිතයන් 1658 දෙනා දිවයිනේ සෙසු දිස්ත්‍රික්ක වලින් වාර්තා වී ඇත

Related posts

Leave a Comment