රෝහල් ඉඩ නෑ.. කොරෝනා ආසාදිතයන් නිවසේ රැදවීම අද සිට අරඹයි….

කොරෝනා ආසාදිත නමුත් රෝග ලක්ෂණ නොපෙන්වන ආසාදිතයන්ට නිවසේ සිට ප්‍රතිකාර ලබාදීම අද දින සිට ආරම්භ වෙයි.

නියමු ව්‍යාපෘතියක් ලෙස මෙම කටයුත්ත කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආරම්භ කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

ඉදිරි දින තුනක කාලයේ දී මෙම ක්‍රියාවලියේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කර ඉනු පසු සෙසු දිස්ත්‍රික්කවල ද ක්‍රියාත්මක කිරීමට තීරණය කර ඇත.

කොරෝනා ආසාදිතයන් වේගයෙන් ඉහළ යාම සහ වැඩි පිරිසක් රෝග ලක්ෂණ නොපෙන්වීම හේතුවෙන් මෙම තීරණය ගෙන ඇත්තේ සංකූලතා සහිත ආසාදිතයන් රෝහල් ගත කිරීමට ඉඩ පහසුකම් ලබා ගැනීම සඳහා ය.

Related posts

Leave a Comment