අවිශ්ක ප්‍රනාන්දු ශාරීරික යෝග්‍යතා පරීක්ෂණයෙන් සමත්

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ආරම්භක පිතිකරුවෙකු වන අවිශ්ක ප්‍රනාන්දු ශාරීරික යෝග්‍යතා පරීක්ෂණයෙන් සමත් වී තිබේ.

පසුගිය දා ඔහු ශාරීරික යෝග්‍යතා පරීක්ෂණයට මුහුණ දී ඇති අතර අප කළ විමසීමක දී ඔහු පරීක්ෂණයෙන් සමත්ව ඇති බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සඳහන් කළේය.

කෙසේවෙතත් බංග්ලාදේශ සංචාරය සඳහා පැවැත්වු ශාරීරික යෝග්‍යතා පරීක්ෂණයෙන් අවිශ්ක ප්‍රනාන්දු අසමත් විය.

මේ හේතුවෙන් ඔහුට බංග්ලාදේශ තරඟ සංචාරය අහිමි වු අතර එංගලන්ත සංචාරය සඳහා අවිශ්ක ප්‍රනාන්දු සහභාගි කර ගැනිමට නියමිත බව වාර්තා වේ.

Related posts

Leave a Comment