ආරක්ෂිතව අධිකරණ කටයුතු කරගෙන යෑමට සෞඛ්‍යාරක්ෂිත උපකරණ

වර්තමානයේ ඇති වී තිබෙන කොවිඩ් 19 වසංගත තත්වය හමුවේ දිවයින පුරා අධිකරණවල කටයුතු කරනු ලබන නීතිඥවරුන්ගේ හා අධිකරණ කටයුතු සදහා පැමිණෙන මහ ජනතාවගේ සෞඛ්‍යාරක්ෂාව වෙනුවෙන් අධිකරණ අමාත්‍යාංශය විසින් සෞඛ්‍යාරක්ෂිත උපකරණ ලබාදීමේ වැඩ සටහනක් ආරම්භ කර ඇත   එහි පළමු පියවර වශයෙන් එම ද්‍රව්‍ය අධිකරණ වෙත ලබාදීම සදහා  ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය වෙත භාරදීම ගරු අධිකරණ අමාත්‍ය ජනාධිපති නීතිඥ අලි සබ්රි මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේදී  අද (21)සිදු විය.

Related posts

Leave a Comment