දිනකදී දී සිදු වූ උපරිම මරණ වාර්තා කරමින් ඊයේ කොරෝනාවෙන් 44 ක් මරුට

තවත් කොරෝනා මරණ 44ක් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් ඊයේ දිනය තුල වාර්තා කර ඇත.

ඒ අනුව මෙරට සමස්ත කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 1132ක් දක්වා ඉහළ යයි.

එය දිනකදී මෙරට වාර්තා වූ උපරිම මරණ ගණනයි.

Related posts

Leave a Comment