වරාය නගර පනත් කෙටුම්පතට ඡන්ද විමසීමේදී වරදක් වී ඇත්දැයි සොයන්න විමර්ශනයක්!

පසුගියදා සම්මත වූ වරාය නගර ආර්ථික කොමිෂන් සභා පනත් කෙටුම්පතට අදාළ පාර්ලිමේන්තු ඡන්ද විමසීමේදී දෝෂයක් සිදු වී ඇද්දැයි සොයා බැලීමට පාර්ලිමේන්තුව විමර්ශනයක් ආරම්භ කර තිබේ.

අදාළ ඡන්ද විමසීමේදී තාක්ෂණික දෝෂයක් හෝ වෙනත් දෝෂයක් සිදුවී ඇද්ද යන්න පිළිබඳ විමර්ශනයක් සිදුකරන ලෙස කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා පාර්ලිමේන්තු මහ ලේකම් ධම්මික දසනායක මහතාට නියෝග කර ඇති බැවින් මෙම විමර්ශනය ආරම්භ කර තිබේ.

පනත් කෙටුම්පතට අදාළ ඡන්ද විමසීමේදී ඇතැම් මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ඡන්දය නිසි පරිදි සටහන් වී නෙමැති බවට ආණ්ඩු පක්ෂ මන්ත්‍රීවරු ප්‍රකාශ නිකුත් කර තිබු අතර ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ විසින් ද ඒ පිළිබඳ සොයාබලන ලෙස ලිඛිත ඉල්ලීමක් කතානායකවරයාට සිදු කර ඇති බව පාර්ලිමේන්තු ආරංචි මාර්ග පැවැසීය.

Related posts

Leave a Comment