දිනක් තුළ වැඩිම නිරෝධායන රිතී කඩ කිරීම ඊයේ වාර්තා වේ

ඊයේ (23) දිනයේ නිරෝධායන රිතී උල්ලංඝනය කළ පුද්ගලයන් 636 ක් අත් අඩංගුවට ගත් බව පොලිසිය ප්‍රකාශ කරයි මේ අනුව නිරෝධායන රිති කඩ කළ පුද්ගලයන් 12748 ක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා නිවේදනය කරයි නිරෝධාන රිති උල්ලංඝනය කරන්නන් සොයා නිරන්තර මෙහෙයුම් ද ක්‍රියාත්මක වෙයි

Related posts

Leave a Comment