හුමාලය ඇල්ලීමට ගොස් මුහුණ පිළිස්සුණු පිරිස් රෝහල්වලට

අධික උෂ්ණත්වයෙන් යුත් හුමාලය මුහුණට අල්ලා මුහුණ පිළිස්සුනු බොහෝ දෙනෙක් ප්‍රතිකාර සඳහා රෝහල්වෙත පැමිණෙන බව වාර්තා වන බව සෞඛ්‍ය අංශ සඳහන් කරයි.

කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වයත හමුවේ මේ දිනවල බොහෝ දෙනෙකු හුමාලය අල්ලා ගැනීමට හුරු වී සිටියි.

මීට අමතරව හුමාලය ඇල්ලීමට ගොස් උණු වතුර ශරීරයට වැටීමෙන් පිළිස්සුම් තුවාල ලැබූවන් ද දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශ වලින් වාර්තා වෙයි.

මෙවැනි ක්‍රියාවන් සිදු කිරීමේදී ඉතා පරික්ෂාකාරී ලෙස කටයුතු කිරීමට ජනතාව සැලකිලිමත් විය යුතු බව සෞඛ්‍ය අංශ වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

Related posts

Leave a Comment