හෙට පොදු ප්‍රවාහනයක් නෑ

සංචරණ සීමා ලිහිල් කලද හෙට (25) දින දුම්රිය හෝ ලංගම බස් සේවා ක්‍රියාත්මක නොකෙරේ.

හෙට දිනයේ දුම්රිය ගමන් වාර කිහිපයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට කලින් තීරණය කලද එම තීරණය ක්‍රියාත්මක නොකරන බව නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යධිකාරී ගාමිණී සෙනෙවිරත්න මහතා කීය.

Related posts

Leave a Comment