කොරෝනා මරණ 33ක් – 11ක්ම නිවසේදී

කොරෝනා ආසාදිත වූවන් තවත් 33කගේ මරණ රජයේ ප‍්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව වාර්තා කරයි.

අදාල නිවේදනය අනුව ඉන් මරණ 11ක් සිදුව ඇත්තේ නිවසේදීය.

ඒ සමඟ මෙරටින් කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 1243ක් දක්වා ඉහළ යයි.

Related posts

Leave a Comment