ඡන්ද 2ක් මඟහැරීම නිසා පරිගණක පද්ධතිය පරීක්ෂාවට

විද්‍යා හා තාක්ෂණ අමාත්‍යාංශය, තොරතුරු තාක්ෂණ ආයතනය සහ හේලීස් ආයතනය විසින් කොළඹ වරාය නගර ආර්ථික කොමිෂන් සභා පනත් කෙටුම්පතට අදාළ ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරිමේදී අක්‍රමිකතාවක් සිදුව ඇද්දැයි සොයා බැලීමට පාර්ලිමේන්තුවේ ඡන්ද ගණනය කරන පරිගණක පද්ධතිය පරීක්ෂාවට ලක් කර තිබේ. කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා පත් කළ විශේෂ කමිටුවේ නියෝජිතයන් විසින් සිදු කරන ලද විමර්ශනයට අදාළව එම ආයතනවල නිලධාරීන් විසින් මෙලෙස එම පද්ධතිය පෙරේදා (23) පරීක්ෂාවට ලක් කළ බව පාර්ලිමේන්තුවේ නිලධාරියෙක් පවසා සිටියේය.

Related posts

Leave a Comment