සංචරණ සීමා මැද්දෙ පවුල් ආරවුල්වලින් 150ක් ජාතික රෝහලට – සියදිවි නසා ගැනීම්ද වාර්තා වේ

සංචරණ සීමා පැන වූ කාලයේ නිවෙස් තුළ ඇති වූ ආරවුල් තුළින් පුද්ගලයන් 150ක් පමණ කොළඹ ජාතික රෝහලේ හදිසි අනතුරු අංශයට ඇතුළත් කර ඇතැයි වාර්තා වේ.

මින් වැඩි පිරිසක් පිරිමි පුද්ගලයන් බවත් එම සංඛ්‍යාව 112ක් පමණ වන බවත් සඳහන් වෙයි .

මීට අමතරව නිවස තුළදී පහරකෑමට ලක්වූ කාන්තාවන් 42ක්ද රෝහල් ගත කර ඇති බවට තොරතුරු වාර්තා වෙයි .

එමෙන්ම නිවස තුළ ඇතිවූ ආරවුල් වලින් පසුව එක් පුද්ගලයෙකු සියදිවි නසාගෙන ඇති බවත් සදහන්.

Related posts

Leave a Comment