කළු ගඟේ ජල මට්ටම ඉහළට, ගංවතුර අවදානමක්

කළු ගඟේ ජල මට්ටම ඉහළ යාම හේතුවෙන් රත්නපුර, කුරුවිට, ඇලපාත, කිරිඇල්ල, අයගම ප්‍රදේශවල පහත්බිම් ආශ්‍රිතව සුළු ගංවතුර තත්ත්වයක් ඇතිවිය හැකි බව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව අනතුරු අඟවනවා. මේ හේතුවෙන් එම ප්‍රදේශවල ජනතාවට දැඩි සැලකිල්ලෙන් කටයුතු කරන්නැයි එම දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම්දෙනවා.

නිල නිවේදනය පහතින්,

Related posts

Leave a Comment