වාහනවලින් කඩේ ආ ජනතාව පොලිසියෙන් හරවා යවති.. වාහන ගෙදර තබා පයින් එන්නැයි කියති…

අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ මිලට ගැනීම සදහා තලවතුගොඩ ප්‍රදේශයේ සුපිරි වෙළෙඳ සැලක්ට වාහනවලින් පැමිණ තිබූ ජනතාවට ආපසු යන ලෙස පොලිසිය දැනුම් දී ඇත.

වාහන තබා පා ගමනින් පැමිණ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ ලබා ගන්නා ලෙස ඔවුන් දැනුම් දී ඇත.

රට පුරා පනවා ඇති සංචරණ සීමා අද දිනයේ ලිහිල් කර ඇත්තේ ජනතාවට අත්‍යවශ්‍ය ද‍්‍රව්‍ය මිලට ගැනිම සදහායි.

නිවසකින් එක් පුද්ගලයෙකුට පමණක් ලගම වෙලදසැලට පා ගමනින් ගොස් එම ද‍්‍රව්‍ය ලබා ගන්නා ලෙසස් වාහනවලින් ගමන් කිරිම තහනම් බවත් රජය දැනුම් දී ඇත.

Related posts

Leave a Comment