ඇමති කාංචනගෙන් මත්ස්‍ය පැටවුන්ට මුහුද පතුලේ කෘතීම වාසස්ථාන තැන්පත් කිරීමේ ව්‍යාපෘතික්

සෞභාග්‍ය ඉදිරි දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයේ සඳහන් කර ඇති පරිදී ශ්‍රී ලංකා මුහුදු කලාපය තුල මත්ස්‍ය ගහණය වැඩි කිරීමේ අරමුණින් මත්ස්‍ය පැටවුන් සඳහා කෘතීම වාසස්ථාන මුහුද පතුලේ තැන්පත් කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ දෙවන අදියර දකුණු මුහුදු කලාපය කේන්ද්‍ර කර සිදු කිරීම ගාල්ල ධීවර වරායෙන් ඊයේ (27) දින ආරම්භ කරන ලදි.

මෙම ව්‍යාපෘතිය ධීවර දෙපාර්තමේන්තුවේ මෙහෙයවීමෙන් ශ්‍රී ලංකා ධීවර වරාය නීතිගත සංස්ථාව, නාරා ආයතනය සහ ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව ඒකාබද්ධව ක්‍රියාත්මක වේ. මේ වෙනුවෙන් වරායන් තුල වසර ගණනාවක් ගොඩ ගැසී තිබූ භාවිතයෙන් ඉවත් කරන ලද සහ නීති විරෝධී කටයුතු තුලින් රාජසන්තක කරන ලද ධීවර යාත්‍රා, ධීවර දෙපාර්තමේන්තුවේ මුල්‍ය ප්‍රතිපාදන මගින් මිලදී ගත් භාවිතයෙන් ඉවත් කරන ලද පැරණි බස් රථ සහ දුම්රිය මැදිරි කොටස් සහ පුද්ගලයන් විසින් ලබා දෙන ලද භාවිතයෙන් ඉවත් කල මෝටර් රථ භාවිතා කරනු ලැබේ.

මෙය මත්ස්‍ය ගහණයට මෙන්ම කිමිදුම් සංචාරක කර්මාන්තය දියුණු කිරීමටද ඉවහල් වනු ඇත. ඉදිරි මාස තුන කාලය හම්බන්තොට, මාතර සහ ගාල්ල අවට මුහුදු ප්‍රදේශයේ මෙය ක්‍රියාත්මක වේ. පළමු අදියර ත්‍රිකුණාමලය අවට නැගෙනහිර මුහුදු සිමාවේ ස්ථාන 32 සාර්ථකව මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරන ලදි.

Related posts

Leave a Comment