බන්ධනාගාරගත කළ පුද්ගලයින්ට ඇප ලබාදීම පිළිබඳ නව මාර්ගෝපදේශ

පවතින කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය හමුවේ බන්ධනාගාර තුළ තදබදය අඩුකිරීම සඳහා පියවර ගැනීමට බන්ධනාගාර කළමනාකරණ හා සිරකරුවන් පුනරුත්ථාපන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය කටයුතු කරමින් සිටී.

ඒ අනුව බන්ධනාගාරගත කළ පුද්ගලයින් ට ඇප ලබාදීමට නව මාර්ගෝපදේශයක් නිකුත් කර ඇත.

01). හෙරොයින් සම්බන්ධව නඩු පැවරීමේදී හෙරොයින් ග්‍රෑම් 02 කට වඩා අඩුවන අවස්ථාවලදී යන කාණ්ඩයට පසුව හෙරොයින්හි දළ බර ප්‍රමාණය ග්‍රෑම් 02 ත් 04ත් අතර වශයෙන් ඇප ලබාදීම සඳහා නව කාණ්ඩයක් හඳුන්වාදීම සුදුසු බව නීතිපතිතුමා විසින් පොලිස්පතිතුමන් වෙත දන්වා ඇත.

02). හෙරොයින් මත්ද්‍රව්‍ය පානය සඳහා ඇබ්බැහිවූවන් සහ ශුද්ධ බර ග්‍රෑම් 01 කට අඩුවන ප්‍රමාණක් ඇති වන අවස්ථාවලදී විෂ වර්ග, අබිං සහ අන්තරාදායක ඖෂධ පනතේ 54 A වගන්තිය යටතේ අධිකරණයට කරුණු වාර්ථා නොකිරීම මුඛ්‍ය පරමාර්ථය වන අතර එකී පනතේ 78 (5) (අ) වගන්තිය යටතේ කරුණු වාර්ථා කිරීම මගින් මත්ද්‍රව්‍යවලට ඇබ්බැහිවූවන් මෙම ප්‍රශ්නගත අවස්ථාවේදී බන්ධනාගාරග තුළ ට යොමුවීම වළක්වාලිය හැකි බව නීතිපතිවරයා විසින් පොලිස්පතිවරයා වෙත දන්වා ඇත.

03). විමර්ශනයේදී අනාවරණය වන කරුණු අනුව හෙරොයින් හි දල බර ග්‍රෑම් 02ත් ග්‍රෑම් 04ත් අතර කාණ්ඩයේ සැකකරුවන්ට මාස 03 ක් ඇතුළත ඇප ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් විරුද්ධ නොවන බවට අදාළ මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණයන් දැනුවත් කළ යුතු බවත්, මෙවැනි අවස්ථාවලදී ඉහත කී පනතේ 78 (5) (අ) වගන්තිය යටතේ අධිකරණයට කරුණු වාර්තා කළ යුතු බවටත් නීතිපතිවරයා විසින් පොලිස්පති වෙත උපදෙස් ලබාදී ඇත.

04). තවද වසර 01ක සිර දඬුවමකින් දඬුවම් කළ හැකි වැරදි සම්බන්ධයෙන් සැකකරුවන් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරනු ලබන මුල් අවස්ථාවේදීම ඔවුන්ට ඇප ලබාදීමට විරුද්ධවීම සඳහා සුවිශේෂ කරුණු නොමැත්තේනම් ඇප ලබාදීමට විරුද්ධ නොවන බව අධිකරණයට වාර්තා කළයුතු බවට පොලිස්පති වෙත උපදෙස් ලබා දී ඇත.

05). ව්‍යවස්ථාපිත ස්ත්‍රී දූෂණයන් සම්බන්ධයෙන් අධිකරණයට කරුණු වාර්ථා කරන අවස්ථාවේදී වින්දිත දැරිය අවුරුදු 11ට වඩා අඩු නොවන සහ/හෝ සැකකරු අවිවාහක සහ/හෝ ඔවුන් අතර ප්‍රේම සම්බන්ධයක් තිබුන බවට සාක්ෂි අනාවරණය වන්නේ නම් මුල් අවස්ථාවේදීම එවැනි සැකකරුවන්ට ඇප ලබාදීමට විරුද්ධ නොවන බවට අධිකරණයට වාර්ථාකරන ලෙසට වැඩි දුරත් උපදෙස් ලබා දී ඇත.

Related posts

Leave a Comment