කොවිඩ් හේතුවෙන් මියයගිය වැඩිම පිරිස් ගැන අනාවරණයක්

කොවිඩ් -19 අසාදිතව මියගිය පුද්ගලයින්ගෙන් වැඩි ප්‍රතිශතයක් දීර්ඝ කාලීනව බෝ නොවන රෝගවලින් පෙලී ඇති පුද්ගලයින් බව හඳුනාගෙන ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ බෝ නොවන රෝග ඒකකයේ අධ්‍යක්ෂ, ප්‍රජා සෞඛ්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍ය වින්ද්‍යා කුමාරපේලි මහත්මිය සඳහන් කළාය.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් දීර්ඝ කාලීනව බෝ නොවන රෝගවලින් පෙළෙන පුද්ගලයින් පිළිබඳව විශේෂ අවධානයක් යොමු කර ඇත.

බෝ නොවන රෝගීන් සඳහා වෛද්‍ය සායන සහ හුදකලා කර ඇති ප්‍රදේශවල විශේෂ ජංගම සායන මගින් ඖෂධ සහ ප්‍රතිකාර කටයුතු සිදුකිරීමට ද මේ වනවිට ක්‍රමවේදයක් සකස් කර ඇති බව විශේෂඥ වෛද්‍ය වින්ද්‍යා කුමාරපේලි මහත්මිය සඳහන් කළාය.

Related posts

Leave a Comment