හරිත ආර්ථික සමාජයකට සැලසුම් ජනපතිට

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා වෙත හරිත ආර්ථික සමාජයක් වෙනුවෙන් වූ මාර්ගගත සැලසුම් ඉදිරිපත් කෙර තිබේ. ශ්‍රී ලංකාවේ වන ආවරණය වසර 2025 වන විට සියයට 30 දක්වා ඉහළ නැංවීම සහ වසර 2030 වන විට මෙරට බලශක්ති අවශ්‍යතාවෙන් සියයට 80ක් පුනර්ජනනීය බලශක්ති සපුරා ගැනීම රජයේ ඉලක්කය බව මෙහිදී අනාවරණය විය. නාගරික සංවර්ධන හා මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී පරිසර අලංකරණය පිළිබඳ විශේෂ අවධානය යොමු කරමින් ගස් සිටුවීමේ සමගාමී ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අදාළ නිලධාරීන්ට මෙහිදී උපදෙස් දී තිබේ. ශ්‍රී ලංකාවේ වන ආවරණය වසර 2025 වනවිට සියයට 30 දක්වා ඉහළ නැංවීම රජයේ ඉලක්කය වන අතර එසේ වන ආවරණය සහ වන ඝනත්වය ඉහළ නැංවීමේදී මිනිසා පරිභෝජනයට මෙන්ම සතුන්ගේ ද ආහාරයට ගත හැකි කොස් දෙල් පළතුරු වැනි වගාවන් සඳහා ප්‍රමුඛත්වයක් දීමේ වැදගත්කම ද මෙහිදී ජනාධිපතිවරයා පෙන්වා දුන්නේය.

හරිත සාමාජ ආර්ථිකයක් වෙනුවෙන් වූ මාර්ගගත සැලසුම් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට පෙරේදා (24) කෙරුණු අතර එය දේශගුණික විපර්යාසයන්ට තිරසර විසදුම් සහිත හරිත ශ්‍රී ලංකාවක් ඇති කිරීමේ ජනාධිපති කාර්යසාධක බළකායේ නියෝජිතයන් සමඟ පැවැති සාකච්ඡාවේදී අදාළ සැලසුම් ඉදිරිපත් කර තිබිණි. පොහොර භාවිතය, භූමිය, ජෛව විවිධත්වය අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය, වායු ගෝලය, කර්මාන්ත, පුනර්ජනනීය බලශක්තිය, නගර සහ පාරිසරික අධ්‍යාපනය, ඇතුළු කරුණු ගණනාවක් පිළිබඳ අත්කර ගත යුතු ඉලක්ක සහිත සැලසුම් සකස් කිරීම ජනාධිපතිවරයා අදාළ අමාත්‍යවරුන්ට මෙහිදී පවරන ලද අතර පුළුල් අධ්‍යයනයකින් පසුව අමාත්‍යාංශ විසින් ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට නියමිතය.

පරිසර සංවේදී කලාප හඳුනාගනිමින් වන ඝණත්වය වැඩි කිරීම, වන රක්ෂිත සහ වන ආවරණ ඉහළ නැංවීම සඳහා හඳුනාගත් භූමිවල වන වගාවන් කඩිනම් කිරීම, ඒ සඳහා හේන් ගොවීන් අතහැර දමන ලද ඉඩම් රක්ෂිත වනාන්තර තුළ පිහිටි හේන්, ආක්‍රමණශිලි ශාක පැතිරී ඇති ඉඩම් සහ තෙත් කලාපයේ ෆයිනස් වගා කොට ඇති ඉඩම් භාවිත කිරීමේ හැකියාව මාර්ගගත සැලැස්මේ පෙන්වා දී ඇත. වසර 2030 වනවිට මෙරට බලශක්ති අවශ්‍යතාවයෙන් සියයට 80ක් පුනර්ජනනීය බලශක්ති සපුරා ගැනීම රජයේ ඉලක්කය වන බවත් ඉතිහාසයේ පළමු වරට ඩීසල් බලාගාරවලින් උත්පාදනය කෙරෙන විදුලි ඒකක ප්‍රමානයට වැඩි ප්‍රමාණයක් සුළං බලාගාරවලින් උත්පාදනය කිරීමට හැකි වූ බවද මෙම සාකච්ඡාවේදී අනාවරණය විය.

ප්ලාස්ටික් භාවිතය තවදුරටත් අඩු කිරීම සඳහා කඩිනම් පියවර ගැනීමේ අවශ්‍යතාව මෙහිදී සාකච්ඡා වූ අතර පාසල් අධ්‍යාපන විෂය හා බාහිර ක්‍රියාකාරකම්වලදී පරිසර හා ජෛව විවිධත්වය මුල් කොටගත් වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වැදගත්කමද ජනාධිපතිවරයා මෙහිදී අවධාරණය කළේය. මෙහිදී වරක් භාවිත කර ඉවත ලන ප්ලාස්ටික් හා පොලිතීන් තහනම් කිරීමේ වැදගත්කමත් ඒ සඳහා විකල්ප හඳුන්වාදෙන ව්‍යාපාරිකයන් දිරිමත් කිරීමේ වැඩසටහන් ක්‍රියාවට නැංවීම පිළිබඳ අවධානයත් යොමුවිය.

Related posts

Leave a Comment