සුරා සල් – මස් මාංශ අලෙවි සල් වැසේ

අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා නියෝග කර තිබෙන්නේ සුරා සල් හා මස් මාංශ අලෙවි සල් වසා දමන්න ලෙසයි. වෙසක් උත්සවය නිමිත්තෙන් අද (26) හෙට (27) දිවයින පුරා පිහිටි සියලුම සුරාසල් සහ මස් මාංශ අලෙවි සල් වසා දමන්නැයි බුද්ධශාසන, ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යවරයා වශයෙන් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මෙම නියෝය ඊයේ (25) සිදු කර තිබේ. ඒ අනුව අග්‍රාමාත්‍යවරයා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් දක්වා තිබේන්නේ අද 26 හා හෙට 27 දෙදින සියලුම සුරා සල්,සතුන් මරණ ස්ථාන, මස් මාංශ අලෙවි සල් වසා දැමිය යුතු අතර සුපිරි වෙළඳ සල් ඔස්සේ මත්පැන් අලෙවිය මෙන්ම මස් මාංශ අලෙවි කිරීම සිදු නොකරන ලෙසයි.

Related posts

Leave a Comment