ස්පුට්නික් V’ එන්නත් මාත්‍රා 50,000 ක් අද රාත්‍රියේ ශ්‍රී ලංකාවට

රුසියානු ‘ස්පුට්නික් V’ එන්නතේ මාත්‍රා 50,000 ක් අද(27) රාත්‍රී ශ්‍රී ලංකාවට ලැබෙනු ඇතැයි රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන මහතා පවසයි. ඒ ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් රුසියාවෙන් ඇනවුම් කල ‘ස්පුට්නික්  v’ එන්නත් මාත්‍රා තොගයේ දෙවැනි කොටස ලෙසටය.

Related posts

Leave a Comment