රංජන්ගේ පාර්ලිමේන්තු ගමන ගැන -කතානායක කිව්ව කතාව මෙන්න

උසාවියට අපහාස කිරීමේ චෝදනාවට වැරදිකරුවී වසර හතරක බරපතල වැඩ සහිත සිරදඬුවම් නියම වූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රන්ජන් රාමනායක මහතා පාර්ලිමේන්තු සැසි සඳහා සහභාගී කරවිය හැකිදැයි තම තීරණය සති 03කින් ලබා දෙන බව කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා ඉයේ (19) පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසීය.

Related posts

Leave a Comment