ශ්‍රී ලංකාවට තව දුරටත් ත්‍රස්ත තර්ජන – ඇමරිකානු රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි !

ශ‍්‍රී ලංකාවට එල්ලවී ඇති ත‍්‍රස්ත තර්ජන තවදුරටත් පවතින බව ඇමරිකානු රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ සිය අලූත්ම නිවේදනයෙන් හෙළිකර ඇත. මේ ත‍්‍රස්ත තර්ජන එල්ලවී ඇත්තේ කාගෙන් ද යැයි එම නිවේදනයේ දක්වා නැත.

Related posts

Leave a Comment