සහන මල්ලේ බඩුවලට ග්‍රාම සේවක විදලා

කොවිඩ් 19 රෝගය වැලඳී ප්‍රතිකාර ලබන හා නිරෝධායනය වන පවුල් සඳහා රජයෙන් දෙන රුපියල් 10,000ක සහන මල්ලෙන් රුපියල් 4,000කට ආසන්න වටිනාකමකින් යුත් වියළි ආහාර ද්‍රව්‍ය ඉවත් කිරීමෙන් අනතුරුව ඒවා ජනතාවට බෙදා දීමේ නිරතව සිටි මහියංගණ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ග්‍රාම නිලධාරිවරයකු රාජකාරියෙන් ඉවත් කර විමර්ශනයක් පැවැත්වීමට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය පියවර ගෙන තිබේ.

එම ග්‍රාම නිලධාරිවරයා සම්බන්ධයෙන් ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයට ලැබුණු පැමිණිල්ලක් මත මහියංගණය ප්‍රාදේශීය ලේකම් සංජය ප්‍රසාද් වීරසිංහ මහතාගේ උපදෙස් පරිදි මේ විමර්ශනය සිදු කෙරේ.

එම සහන මලුවලින් ඉවත් කර ගන්නා ලද ද්‍රව්‍යයන් නැවත අදාළ පුද්ගලයන් හට දීමටද පියවර ගෙන ඇති අතර, පසුගිය 22 දින මේ සිද්ධිය සිදුව තිබේ.

අදාළ ග්‍රාම නිලධාරිවරයා විශ්‍රාම යෑමටද ආසන්න ග්‍රාම නිලධාරිවරයකු බවට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය තොරතුරු සඳහන් කරයි.

මේ වන විට මහියංගණය නගර වසමේ රාජකාරි කිරීම සඳහා වෙනත් ග්‍රාම නිලධාරිවරයකුද අනුයුක්ත කර ඇත.

මහියංගණය ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති කරු වීරරත්න මහතා ද කොවිඩ් ආසාදනය වී ප්‍රතිකාර සඳහා රෝහල්ගත කරනු ලැබූ අතර, සභාපතිවරයාගේ නිවෙසට අදාළ සහන මල්ල ලැබුණු පසු එහි ඇතුළත් ද්‍රව්‍යයන් පිළිබඳ ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් තිබීම සම්බන්ධයෙන් මහියංගණ ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයාව දැනුවත් කිරීමෙන් පසු, අදාළ ද්‍රව්‍යයන් ලැයිස්තුව හා සැසදීමේදී රුපියල් 6100.00ක පමණ වටිනාකමක් ඇති ද්‍රව්‍ය පමණක් ලැබී ඇති අතර, ඉතිරි රු3900.00ක පමණ ද්‍රව්‍යයන් ඉවත් කර ගෙන ඇති බවට තහවුරුවී ඇත.

Related posts

Leave a Comment