කොරෝනා මරණ හඳුනා ගන්න වෛද්‍යවරුන් වෙත විශේශ චක්‍රලේඛයක්

සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් පුද්ගල මරණයක් කොවිඩ් ආසාදිත මරණයක්ද යන්න තහවුරු කර ගැනීම සඳහා නිර්ණායක ඇතුළත් විශේෂ චක්‍රලේඛයක් සියලු වෛද්‍යවරුන් වෙත නිකුත් කර ඇත. යම් කිසි පුද්ගලයකු කොවිඩ් -19 රෝග ලක්ෂණ සහිතව මියගොස් ඇති බවට සායනිකව තහවුරු කිරීම අනිවාර්යෙන් සිදු විය යුතු බව එම නිර්ණායකවලට ඇතුළත් වේ. දීර්ඝ කාලීන රෝගී තත්ත්වයෙන් පෙළෙන පුද්ගලයකු මරණයට පත් වූ අවස්ථාවේදී ඔහු කොවිඩ් -19 ආසාදනය වී ඇති බවට තහවුරු වී තිබුණද එම මරණ වෙනමම ගණනය කර ඔහුගේ වෛද්‍ය වාර්තා පරීක්ෂා කිරීමෙන් අනතුරුව කොවිඩ් -19 ආසාදනය වීම අදාළ මරණයට ප්‍රධානතම හේතුව බවට සාක්ෂි ඇත්නම් පමණක් එය කොවිඩ් -19 ආසාදිත මරණයක් ලෙස තහවුරු කළ යුතු බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා සඳහන් කර ඇත.කොවිඩ් -19 ආසාදිත මරණයක් බවට තහවුරු කිරීම සඳහා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ නිර්දේශ ද අනුගමනය කළ යුතු අතර, මරණ සහතිකය සටහන් කිරීමේදී එය කොවිඩ් -19 ආසාදිත මරණයක් බවට සටහන් කිරීම අනිවාර්ය කර ඇත.

Related posts

Leave a Comment