රාජ්‍ය සේවා ආයතන රැසක් අත්‍යවශ්‍ය සේවා ලෙස ගැසට් කෙරේ

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ උපදෙස් මත ජනාධිපති ලේකම්, ආචාර්ය පී. බී. ජයසුන්දර මහතා විසින් ඊයේ (27) දින වරාය, ඉන්ධන, පොදු ප්‍රවාහන, මහ බැංකුව, රාජ්‍ය බැංකු ආයතන සහ ග්‍රාම නිලධාරි සේවය ඇතුළු ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන් අත්‍යවශ්‍ය සේවා බවට නම් කර, අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත. කොරෝනා තත්ත්වය හමුවේ අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් සැපයීමේ අඛණ්ඩ සේවාවක් අවශ්‍ය වන බැවින් කොරෝනා නිවාරණ සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ අවධානයට ලක් කර මේ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර ඇත. ඒ අනුව වරාය අධිකාරිය, ඉන්ධන සැපයුම් හා බෙදා හැරීම්, රේගු කටයුතු, දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය, සියලු දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල, පළාත් පාලන ආයතන අත්‍යවශ්‍ය සේවා යටතට පත් කර තිබේ.ග්‍රාම නිලධාරීන්, සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරීන්, කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ නිලධාරීන් ඇතුළු සියලු ක්ෂේත්‍ර මට්ටමේ නිලධාරීන් මහ බැංකුව, රාජ්‍ය බැංකු සහ රක්ෂණ කටයුතුද ඊට ඇතුළත් කර ඇත. ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය පවසන්නේ පවතින කොරෝනා වසංගතය හමුවේ ජනතාවට උපරිම සේවය සැලසීමේ පියවරක් ලෙස ආණ්ඩුව මේ පියවර ගෙන ඇති බවයි.

Related posts

Leave a Comment