නැව් අනතුරින් සාගර ජීවීන් මියයයි

ශ්‍රි ලංකා නාරා ආයතනය පවසයි “එක්ස්ප්‍රස් පර්ල්” නෞකාවේ ඇති වූ ගිනි ගැනීම හේතුවෙන් නෞකාවේ තිබූ රසායනික ද්‍රව්‍ය විශාල වශයෙන් මුහුදු ජලයට එක් වී ඇත එමෙන්ම නෞකාවේ බහාලුම් මුහුදු ජලයට එකතුවීම හේතුවෙන් සහ ගිනි ගැනීම හේතුවෙන් පවතින විශාල උණුසුම් ජලය නිසා මුහුදු ජීවින්ට තර්ජනයක් ඇති විය හැකි බවයි. නෞකාවේ තිබු ප්ලාස්ටික් කැබලි ජලයට මුසු වීම හේතුවෙන් මත්ස්‍යයන් ස්වසන අපහසුතා වලින් මිය ගොස් ඇති බව ද නාරා ආයතනය පෙන්වා දෙයි.

Related posts

Leave a Comment