යුද හමුදාව ගිනිගත් නැවෙන් ගසාගෙන පැමිනි අපද්‍රව්‍ය ඉවත් කරයි (Photo සහ Video)

එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාවෙන් සාගරයට එක්ව ඇති අපදව්‍ය මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ වෙරළ කලාපයට පැමිණෙමින් තිබේ. එම රසායනික අපද්‍රව්‍ය ජනතාව එක්රැස් කිරීමට කටයුතු කරන අතර එය ජනතාවගේ සෞඛ්‍යයට අහිතකර ක්‍රියාවලියක් වෙයි. මෙම අපද්‍රව්‍ය ජනතාවට එක්රැස් කිරීම වැළැක්වීමටත් ඒවා වෙරළෙන් ඉවත් කිරීමටත් ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව මෙහෙයුමක් ආරම්භ කර තිබේ. මේ සඳහා යුද හමුදා සාමාජිකයන් 300කට අධික සංඛ්‍යාවක් එක් වූ අතර ඔවුන් මීගමුවේ සිට පෝරුතොට දක්වා කිලෝමීටර් 6ක වෙරළ තීරයක් පිරිසුදු කරන ලදී.

Related posts

Leave a Comment