එන්නත් ටෝකන් වැඩපිළිවෙල කැබිනට් පත්‍රිකාවකින් අනුමතයි – මම ඒ අනුව කටයුතු කළා : මොරටු නගරාධිපති කියයි

කොරෝනා එන්නත්කරණය සඳහා ග්‍රාමීය කමිටු හරහා වැඩ පිළිවෙළක් සකස් කිරීමට කැබිනට් පත්‍රිකාවක් අනුමත වී ඇතැයි මොරටුව නගරාධිපති සමන්ලාල් ප්‍රනාන්දු මහතා සඳහන් කරයි.

ඒ අනුව කටයුතු කළා මිස දේශපාලන ප්‍රමුඛතාවයක් එන්නත්කරනය සඳහා ලබා නොදුන් බවද ඒ මහතා කියා සිටියි.

ඒ අනුව පාට පක්ෂ කිසිදු භේදයකින් තොරව එන්නත්කරණය පහසුවෙන් කර ගැනීම සඳහා වූ වැඩපිළිවෙළක් නගර සභා සීමාවේ සකස් කර ඇති බවද ඔහු පැවසීය.

එන්නත්කරන මධ්‍යස්ථානයක ඊයේ දිනයේ ඇතිවූ තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගැනීමට ප‍්‍රථම මාධ්‍ය කළ විමසීමකදී ඔහු මෙම අදහස් පල කරන ලදී

Related posts

Leave a Comment