සති දෙකක සංචරණ සීමාවෙන් ආසාදිතයන් අඩු කරගත හැකියි !

සති දෙකක කාලයක් දැඩි සංචරණ සීමා පැනවීමෙන් කොරෝනා රෝගීන්ගේ සඛ්‍යාව සැලකිය යුතු ලෙස අඩුකර ගැනීමේ හැකියාවක් පවතින බව ශ්‍රි ලංකා වෛද්‍ය සංගමයේ සභාපතිනි විශේෂඥ වෛද්‍ය පද්මා ගුණරත්න මහත්මිය කියන්නීය.

මේ කාලය තුළ ජනතාව හැකි තරම් නිවෙස්වලට වී සිටිමින්  හා හොඳ සෞඛ්‍ය පුරුදු අනුගමනය කරමින් සෞඛ්‍ය අංශවලට සහාය ලබාදිය යුතු බව ද පද්මා ගුණරත්න මහත්මිය පවසන්නීය.

සති දෙකක දැඩි සංචරණ සීමා පැනවීමෙන් පසුව ලැබෙන දත්ත විශ්ලේෂණය කර ඉදිරි  පියවර ගත හැකි බව ද වෛද්‍යවරයි සඳහන් කරන්නීය.

Related posts

Leave a Comment