හිටපු මන්ත්‍රී දුමින්ද සිල්වාට ජනාධිපති සමාව – යහපාලන පලිගැනීම් වලට සාධාරණය!

කොළඹ දිස්ත්‍රික් හිටපු මන්ත්‍රී ආර්. දුමින්ද සිල්වා මහතා අද දිනයේ ජනාධිපති සමාව යටතේ නිදහස් කල බවට වාර්තා වනවා. 2016 වසරේ යහපාලන රජය සමයේ දුමින්ස සිල්වා මහතාට මරණ දඩුවම නියම වූ අතර එවක රජයේ දේශපාලකයින් සිය දේශපාලන බලපෑම් මත ඔහු සිරගත කල බවටයි එවක වාර්තා පළවුයේ. කෙසේ වෙතත් භාරත ලක්ෂ්ම න් ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහතා ඝාතනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් දුමින්ද සිල්වා මහතාට මරණ දඩුවම නියම වූ අතර එවක රජය නියෝජනය කල හිරුනිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහත්මියගේ දේශපාලන බලපෑම් මත දුමින්ද සිල්වා මහතාට නීතිය ක්‍රියාත්මක වූ බව එම නඩුවට සම්බන්ධ විනිසුරුවන් මෙන්ම එවක අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ…

Read More